Hier staan wij voor

Structuur en duidelijkheid
De maatschappij verandert razendsnel. We willen onze kinderen helpen om klaar te zijn voor de toekomst. Dat doen we door ze te leren hoe ze om kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen. Ook willen we ze houvast bieden, zodat onze kinderen weten wat ze verwachten en normen en waarden leren kennen. We merken dat die structuur rust en duidelijkheid geeft. We zorgen voor een fijne leer-, werk- en speelomgeving.

Zo zorgen we voor structuur en duidelijkheid:
  • Meerdere schoolpleinen voor 1 unit 
  • Een lesrooster op maat, maar wel zodanig ingericht dat het duidelijk is voor de leerlingen
  • Heldere schoolafspraken

Eigenaarschap
Elk kind is anders en elk kind ontwikkelt zich op een eigen manier. Daarom kijken we per kind wat bij hem of haar past. Dat doen we samen met het kind. Zo praten we over wat een kind nog wil leren.

Zo stimuleren wij eigenaarschap:
  • We betrekken kinderen vanaf groep 5 heel actief bij de kindgesprekken.
  • Groep 8-leerlingen krijgen na hun pre-advies voor de middelbare school de vraag: wat heb jij nog nodig om te groeien?  
  • Onze kleuters hebben bijvoorbeeld al een beperkte weektaak en ze kiezen zelf wanneer ze die uitvoeren gedurende de week.

Betrokkenheid
Ken je dat? Je bent ergens heel erg in geïnteresseerd en je zuigt de informatie op als een spons. Zo werkt het ook bij kinderen. Als een kind gemotiveerd en betrokken is, dan komt het tot leren. Dan ontwikkelt het zich.  

Zo stimuleren we de betrokkenheid van kinderen:
  • We bieden verschillende manieren van leren aan. De een leert graag uit een boek, de ander wil liever een video kijken
  • We kijken verder dan de methode en vragen: wat kan en wil jij?
  • Kinderen denken mee over hun onderwijs. Ze krijgen stapsgewijs meer verantwoordelijkheid in alle groepen, zoals b.v. een weektaak.