Op kindcentrum Berglaren mag je zijn wie je bent!


Vertrouwen: daar is alles bij Kindcentrum Berglaren op gebaseerd. We durven kinderen stapsgewijs meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerweg, waardoor ze steeds zelfstandiger worden. We vinden het namelijk belangrijk dat je kind op zijn of haar eigen manier naar de wereld leert kijken. Dit doen de kinderen op een speelse en vrije manier, waarbij ze nog steeds doelgericht te werk gaan.
 
Bij Kindcentrum Berglaren vind je:
  • Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Basisonderwijs
Opvang én onderwijs samen
Bij ons vind je zowel opvang als basisonderwijs. Dat betekent dat er intensief contact is tussen de dagopvang, peuteropvang, bso en de basisschool. Daarmee creëren we een doorgaande leerlijn voor de kinderen. Zodat de overgang naar het basisonderwijs, maar ook de overgang van school naar bso maar klein is, en we de kinderen daarin optimaal kunnen ondersteunen. 

Wil je meer weten over waar we als kindcentrum voor staan? Dat lees je op deze pagina. Wil je liever met eigen ogen zien wat we doen? Kom dan eens bij ons kijken. Bijvoorbeeld tijdens een rondleiding. Neem contact met ons op.

Wat ons kindcentrum bijzonder maakt?
  • Unitonderwijs
  • Specialisten in huis
  • BLINK en Wereldtalent