Onderwijs

Vanaf 4 jaar mogen kinderen onze basisschool bezoeken. Als zij binnen KC Berglaren kinderopvang of peuterwerk hebben bezocht, is de overdracht naar het onderwijs extra eenvoudig. En bijna vanzelfsprekend. Doordat veel activiteiten kindcentrum breed georganiseerd worden is het een logische overgang voor kinderen.
Komen ze van een andere locatie, dan doen wij er uiteraard alles aan om zo goed mogelijk af te stemmen met opvang en / of peuterwerk en ouders.

Hieronder ons basisonderwijs in het kort.

Schooltijden
Op Kindcentrum Berglaren hebben we een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen hun lunch opeten in de eigen klas en daarnaast nog een half uur naar buiten pauzeren om te spelen en te bewegen.

Maandag         8.30-14.30 uur
Dinsdag           8.30-14.30 uur
Woensdag      8.30- 12.30 uur
Donderdag     8.30-14.30 uur
Vrijdag             8.30- 12.30 uur

Jaargroepen
Je kind start bij ons in groep 1/2 en verlaat na 8 jaar als het goed is, met een goedgevulde rugzak, ons kindcentrum. We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden, zodat we veel aandacht voor elk individueel kind kunnen hebben. We hebben momenteel 13 groepen waarvan 2 groepen 1-2.

Werkwijze
Wij proberen op didactisch vlak het beste uit onze kinderen te halen. Dat doen we door onze lesstof zoveel mogelijk op maat aan te bieden: met gedifferentieerde instructie en verwerking en soms met behulp van onze onderwijsondersteuners. Binnen ons team hebben wij diverse specialisten op het gebied van taal, lezen, rekenen, cultuur, gedrag en ICT. Daarnaast hebben wij nauw overleg met onze IB'ers, hebben we een "in house" logopedist tot onze beschikking en schakelen we externe hulp in als dat nodig is, voor b.v. dyslexietrainingen.
Ook op pedagogisch gebied hebben we het een en ander in huis. We gebruiken een pedagogisch werkplan, besteden structureel aandacht aan groepsvorming en bevorderen het pedagogisch klimaat in de klas. 
De ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen en volgen wij zoveel mogelijk door observaties in de klas, het afnemen van toetsen en vooral door af te stemmen met ouders.
Hoe we dat allemaal precies vormgeven, is te lezen in de kindcentrumgids.

Nieuwsgierig?
Iedereen is van harte welkom om het kindcentrum in bedrijf te zien, sfeer te komen proeven en vragen te stellen.
Daarbij vragen we je wel om een afspraak te maken, zodat we onze onverdeelde aandacht en tijd aan jullie kunnen besteden. Je kunt hiervoor contact opnemen de kindcentrumleider Erik Verhoeven en of een van de twee adjunct kindcentrumleiders: Mirda Welten en Janneke van Lankvelt. Binnen de basisschool zal Janneke de rondleiding verzorgen en binnen kinderopvang en peuterwerk Anneke van Schijndel.