Tevredenheidsonderzoek maart 2022

In maart 2022 zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen om de mening van de kinderen en de ouders van ons kindcentrum in kaart te brengen. 
Het is voor ons kindcentrum belangrijk om te kijken welke kwaliteiten en aandachtspunten door de kinderen en de ouders worden aangegeven. Deze nemen we graag mee in onze verdere ontwikkeling.

Hieronder vindt u de rapporten: 
Tevredenheidsonderzoek 2022 KC Berglaren samenvatting.pptx