Lokale Ouder Commissie

LOC
Onze LOC praat mee over het algemene beleid van ons kinderdagverblijf, BSO en Peuterwerk, overlegt met de coördinatoren en op aanvraag met de MR van ons kindcentrum. De LOC fungeert voornamelijk als klankbord. Zo houden zij ons scherp! Met ingang van schooljaar 2017-2018 werken de leden van LOC KC Berglaren samen met de MR van KC Berglaren. Dit houdt in dat zij gedurende het jaar een aantal keer gezamenlijk overleg hebben over gemeenschappelijkepunten. Aansluitend aan een MR-overleg staat een aparte LOC-overleg gepland.

Wat doet een lokale oudercommissie van Kindcentrum Berglaren nu precies?
De oudercommissie adviseert ons gevraagd en ongevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld over het algemeen pedagogisch beleid, kwaliteit, voedingsbeleid, GGD-inspecties en tarieven. 
Kortom: een veelomvattende taak, waarbij de mening van de ouders van groot belang is. De afgevaardigden van alle LOC's  en de MR 's van alle kindcentra binnen Stichting GOO vormen samen de GOO-raad.

De LOC en GOO-raad komen elk zo'n 4 à 5 keer per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen van de GOO-raad is ook het bestuur  aanwezig. In deze vergaderingen komen allerlei organisatiebrede zaken aan bod. De notulen van de LOC en alle nieuwe ouderinformatie hangen op het mededelingenbord in de hal van de kinderopvang.

Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste en betrokken ouders voor de nieuw op te starten oudercommissie (LOC) voor locatie BSO Berglaren, KDV Berglaren en Peuterwerk Berglaren.

Heeft u vragen, tips of wilt u meer informatie, stuur dan een E-mail naar loc.berglaren@stichtinggoo.nl