Ouderraad


 

  Oudervereniging KC Berglaren
De oudervereniging van Kindcentrum Berglaren is de schakel tussen ouders en school. Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij Kindcentrum Berglaren, bent u automatisch lid van de oudervereniging. Een afvaardiging van (circa) 10 ouders vormt samen de ouderraad. De ouderraad komt gemiddeld 7 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De leden van de ouderraad worden gekozen/herkozen op de jaarvergadering door en uit ouders van de leerlingen. We ondersteunen de leerkrachten met het organiseren van allerlei activiteiten. Daarnaast streven we ernaar de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. Dit doen we door een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn.

Jaarlijks worden er een groot aantal activiteiten georganiseerd met hulp van de ouderraad, zoals carnaval, Sinterklaas, Kerst, een thema-avond en de buitenspeeldag. Ook wordt door ons de ouderbijdrage geïnd waarmee onder andere de schoolreisjes worden bekostigd. Verder denken we mee over traktatiebeleid, verkeersveiligheid en nog veel meer. Dit alles doen wij met hulp van een groot aantal enthousiaste ouders.

Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die in en om de school spelen, dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Wij streven namelijk naar openheid tussen u als ouders en school. Spreek ons gerust aan of stuur een e-mail naar berglaren.ouderraad@stichtinggoo.nl.

* ouders: lees ouder(s)/verzorger(s)

Samenstelling ouderraad:
Heidi Christiaans, voorzitter
Margje van Veenendaal, secretaris
Mieke Mickers, penningmeester
Roy Ploegmakers, bestuurslid
Ellen de Pater
Dianne Beijers
Kees van Dongen
Anne van de Nieuwelaar
Dennis Snoeks